Hodnoty, které nás charakterizují

při naplňování vize hnutí zakládání sborů v České republice.

 

Věříme, že zakládání sborů je Boží iniciativa a že Kristus sám buduje svoji církev. Proto je základem obsahu a vyučování M4 autorita Bible. Věříme, že se zakládání sborů musí dít skrze vztah ke Kristu v modlitbě, uctívání a učednictví. Také věříme, že je Boží přítomnost a působení v našich životech a službách důležitější než strategie, plánování a metody.

Naší vizí je reprodukující se hnutí misijních sborů, příprava vedoucích s mentalitou království, pro které je budování vztahů prioritou a jsou na společné cestě s Bohem a jeho církví, otevřeni změnám a společnému růstu.

Tým M4 v České republice tvoří zkušení vedoucí

s touhou vidět český národ proměněný evangeliem.

Jiří Unger

Česká republika

Národní vedoucí

Jiří je tajemníkem České evangelikální alliance a starším ve sboru Církve bratrské na Praze 13.

Jiří je tajemníkem České evangelikální alliance a od roku 2012 vede M4 v České republice, která zatím posktyla školení v zakládání sborů 29 týmům z České republiky a Slovenska. Mnoho let sloužil také jako president Evropské evangelikální aliance a člen řídícího výboru European Leadership Forum. Je starším ve sboru Církve bratrské na Praze 13. S manželkou Michaelou mají 4 syny.

Daniel Hurta

Česká republika

Daniel je zakladatelem Sboru CB ve Vsetíně - Maják (2006), kde je zodpovědný za spoluvedení dalších dvou nových sborů.

Daniel je zakladatelem Sboru CB ve Vsetíně - Maják (2006), kde je zodpovědný za spoluvedení dalších dvou nových sborů. Současně je jedním z vedoucích tréninku M4. Daniel byl v letech 2007-2011 vedoucím Křesťanské akademie mladých (KAM). Je dobrovolný trenér fotbalového týmu Atletico Vsetín. S manželkou Danielou vychovávají čtyři děti.

Tomáš Grulich

Česká republika

Koordinátor pro koučink

Zakladatel sborů a předseda odboru Obnovy a zakládání sborů v ČR

Tomáš Grulich je zakládajícím členem Nadačního fondu nových sborů a členem národního výboru M4 Česká Republika. Pracuje jako předseda odboru OZ v České republice (Obnova a zakládání stanic a sborů) a jako předseda odboru PLANt.sk na Slovensku. Na místí rovině pracuje jako druhý kazatel sboru CB Jižní Město v projektu nového sboru Network Praha. Tomáš Grulich je ženatý a se svou ženou Markétou mají tři děti – Veroniku (20), Davida (17) a Lucii (12).

Vladimír Zeman

Česká republika

Kazatel BJB ve Vysokém Mýtě, člen misijního odboru BJB a partner KAM.

Narodil se a poté i vyrůstal ve Vysokém Mýtě. Několik let byl zapojen ve službě Bohu v Olomouci. Po svatbě se odstěhoval zpět do Vysokého Mýta, kde začal ve sboru BJB vést mládež a později (2005) se stal i kazatelem. A od roku 2010 zakládá nový sbor v Hradci Králové. V současnosti je také partnerem KAM, je členem misijního odboru BJB a slouží v M4. S manželkou Květou mají tři děti.

Co je M4?

M4 je založena na ABC zakládání sborů: Assessment (Identifikace a hodnocení zakladatelů), Basic Training (Školení) a Coaching (Koučink). Vytvořili jsme online dotazníky a hodnotící interview (assessment), které mohou pomoci vedoucím identifikovat vhodné kandidáty pro zakládání sborů. Školení M4 nabízí nejen obsah, ale i jedinečné prostředí pro zakladatele a jejich týmy, které je provedou procesem zakládání v prvních 2-3 letech. Koučink, poskytovaný zkušenými zakladateli a vedoucími, pomáhá týmům přeměnit jejich sny ve skutečnost. Obsah platformy M4 je výsledkem 30 let zkušeností zakládání sborů v evropském kontextu a je formován okolo následujících čtyř témat: Pán (Master), Misijní poslání (Mission), Multiplikace a Hnutí (Movement).

M4 Česká republika podporuje zakládání nových sborů

skrze nástroje ABC zakládání sborů.

Identifikace a hodnocení zakladatelů

V M4 věříme, že pro založení zdravého sboru je klíčové identifikovat správné a Bohem povolané zakladatele. Zároveň, pokud je zakladatel ženatý/vdaná, potřebuje podporu své manželky/manžela. Před začátkem každého školícího cyklu M4 proto zveme každ...

V M4 věříme, že pro založení zdravého sboru je klíčové identifikovat správné a Bohem povolané zakladatele. Zároveň, pokud je zakladatel ženatý/vdaná, potřebuje podporu své manželky/manžela. Před začátkem každého školícího cyklu M4 proto zveme každého vedoucího týmu s jeho manželkou/manželem na hodnotící rozhovor (Assessment), který jim může dát zpětnou vazbu na 13 pro zakládání sborů klíčových oblastí. Zpráva z tohoto rozhovoru pomáhá zakladatelům lépe pochopit své slabé a silné stránky a výzvy, kterým může potenciálně čelit při zakládání sboru, do něhož byl povolán. samotný rozhovor se zaměřujeme na 4 oblasti - povolání, charakter, schopnosti a "chemii". Na základě tohoto rozhovoru obdrží každý zakladatel sboru zprávu a sadu doporučení. Zde můžete vyplnit online dotazníky, které formou sebehodnocení předcházejí samotnému hodnotícímu rozhovoru:

Školení

Školení M4 probíhá v několika směrech.

  • Do češtiny byly přeloženy obě knihy M4 - M4-Pán & Poslání a M4-Multiplikace & Hnutí a obě jsou k dostání na adrese info@ea.cz, v našem eshopu nebo v knihkup...

Školení M4 probíhá v několika směrech.

  • Do češtiny byly přeloženy obě knihy M4 - M4-Pán & Poslání a M4-Multiplikace & Hnutí a obě jsou k dostání na adrese info@ea.cz, v našem eshopu nebo v knihkupectví KMS. Od všech, kdo procházejí procesem M4, se očekává, že budou mít obě knihy přečtené, aby získali více znalostí o zakládání sborů.
  • Druhou součástí školení M4 je online e-learningová platforma Growdly.com, kde se mohou zakladatelé i jejich týmy dále rozvíjet - sledovat video vyučování, plnit týmové úkoly, sdílet informace a plány a býýt v kontaktu se svým koučem.
  • Třetí částí dvouletého procesu M4 jsou 4 víkendová školení ve formě Learning Community. Každá Learning Community je zaměřena na jiné téma v procesu zakládání sboru a umožňuje týmům zodpovědět si některé klíčové otázky a úkoly, které se se zakldádáním sboru vždy pojí. Na závěr každého setkání si každý tým vytváří akční plán, který bude směrovat jejich sbor v následujících 6 měsících.

Koučink

Zakládání sborů v ČR není lehká práce. Každý tým a jeho vedoucí proto mají v M4 svého kouče, který je doprovází a pomáhá jim během celého procesu formou pravidelných setkání a rozhovorů. Koučové pomáhají zakladatelům v jejich osobním rozvoji i ve...

Zakládání sborů v ČR není lehká práce. Každý tým a jeho vedoucí proto mají v M4 svého kouče, který je doprovází a pomáhá jim během celého procesu formou pravidelných setkání a rozhovorů. Koučové pomáhají zakladatelům v jejich osobním rozvoji i ve výzvách, které přináší jejich konkrétní projekt založení nového sboru. Koučové pomáhají týmům v naplňování jejich akčních plánů a poskytují jim zpětnou vazbu, inspiraci a vykazatelnost. Koučink pomáhá zvýšit efektivitu zakládání sborů více než jakýkoliv jiný aspekt. Koordinátorem pro koučink M4 v České republika je Tomáš Grulich.

Events and gatherings

20
Apr
2018
Learning community M1 - Master

CZ

EE

FR

LV

PL

NO

RO

ES

CH

SE

RU

UA

GB

FI

Pokud chcete být informováni o našich událostech,

podívejte se na naši facebookovou stránku.

Jak se přihlásit do M4?

Vyplnění přihlášky je prvním krokem, který nám umožní lépe poznat tým i záměr, s nímž sbor zakládá. Hlásit se mohou pouze týmy 4-6 stabilních účastníků s jedním hlavním vedoucím; účast celých týmů je jedním z prokázaných faktorů úspěchu a nutností při tvorbě společných úkolů. Přihlášky je možné zasílat na adresu Česká evangelikální aliance, Na Žertvách 23, Praha 8, 180 00 nebo e-mailem na info@ea.cz . Přihláška ke stažení: Přihláška (doc). Prní setkání vedoucích týmů bude 2.-3.3.

Chcete se dozvědět více?

M4 se vždy spoléhá na službu národních týmů vedoucích po celé Evropě. Pokud je obsah těchto stránek z jakohokoli důvodu důležitý pro vás nebo pro službu zakládání sborů ve vaší zemi, kontaktujte nás prosím zde. Můžeme Vám nabídnout knihy a video vyučování, ale také konzultace a podporu v rozvoji hnutí zakládání sborů ve Vaší zemi.

Knihy M4

Knihy M4 v ČR můžete objednávat zde nebo přes e-shop M4 ve formátu PDF, který otevřete kliknutím na obrázek níže.

Sledujte nás