Hodnoty

Hodnoty, které nás charakterizují

při naplňování vize hnutí zakládání sborů v České republice.

Zaměření na Krista a biblický základ

Věříme, že zakládání sborů je Boží iniciativa a že Kristus sám buduje svoji církev.

Věříme, že zakládání sborů je Boží iniciativa a že Kristus sám buduje svoji církev. Proto je základem obsahu a vyučování M4 autorita Bible. Věříme, že se zakládání sborů musí dít skrze vztah ke Kristu v modlitbě, uctívání a učednictví. Také věříme, že je Boží přítomnost a působení v našich životech a službách důležitější než strategie, plánování a metody.

Mentalita království

Věříme, že všechna Boží moudrost je skryta v těle Ježíše Krista - v jeho Církvi.

Věříme, že všechna Boží moudrost je skryta v těle Ježíše Krista - v jeho Církvi. Kdekoliv je to možné, tam usilujeme o duchovní jednotu a spolupráci, a jsme otevření spolupráci s lidmi z jiných než našich denominací, s těmi, kdo mají odlišné modely zakládání sborů nebo velmi odlišné příběhy, než jsou ty naše.

Misie

Věříme, že tak jako Bůh poslal Ježíše, tak i my jsme posláni milovat lidi, sdílet s nimi své životy a svědčit o Ježíši.

Věříme, že tak jako Bůh poslal Ježíše, tak i my jsme posláni milovat lidi, sdílet s nimi své životy a svědčit o Ježíši. Chceme evangeliem o Ježíši Kristu oslovit více lidí než dosud.

Důraz na hnutí

Chceme zakládat sbory takovým způsobem, aby to Bohu nebránilo začít hnutí, které bude překračovat naše možnosti - hnutí zdravých a multiplikujících se sborů.

Chceme zakládat sbory takovým způsobem, aby to Bohu nebránilo začít hnutí, které bude překračovat naše možnosti - hnutí zdravých a multiplikujících se sborů.

Vztahy především

Věříme, že Bůh chce, abychom si vztahů cenili více než jiných věcí. Vším, co děláme, chceme dávat najevo, jak moc nám na nich záleží.

Věříme, že Bůh chce, abychom si vztahů cenili více než jiných věcí. Vším, co děláme, chceme dávat najevo, jak moc nám na nich záleží. Zaměřujeme se na rozvíjení dlouhodobých a oboustranně obohacujících vztahů s vedoucími, kouči, denominacemi, strategickými partnery a dalšími, kterým sloužíme. Také věříme, že je možné a dobré si společně při naší práci užít i trochu legrace.

Týmová práce

Jsme silně přesvědčeni o tom, že k založení sboru je zapotřebí celý tým. Týmová práce a společná cesta procesem M4 jsou klíčové pro efektivní zakládání sboru.

Jsme silně přesvědčeni o tom, že k založení sboru je zapotřebí celý tým. Týmová práce a společná cesta procesem M4 jsou klíčové pro efektivní zakládání sboru.

Učit se a růst

Věříme, že Boží moudrost přichází ze vzájemného naslouchání a učení se.

Věříme, že Boží moudrost přichází ze vzájemného naslouchání a učení se. Očekáváme, že lidé budou nejen poslouchat, ale také konat a uvádět věci, které se naučili, do praxe. Čekáme, že týmy budou růst a budou mít odvážného a průkopnického ducha.

Změna

Pokud pracujeme pro Boží království, chceme odvádět tu nejlepší práci. Nechceme propadnou iluzi, že se již nemusíme učit nové věci. Věříme, že je vždy důležité hledat lepší a lepší cesty, jak naplňovat Boží plány.

Pokud pracujeme pro Boží království, chceme odvádět tu nejlepší práci. Nechceme propadnou iluzi, že se již nemusíme učit nové věci. Věříme, že je vždy důležité hledat lepší a lepší cesty, jak naplňovat Boží plány. Stále se snažíme naslouchat vedoucím a zakladatelům sborů a inspirovat se jejich pohledy. Trvalá zpětná vazba nám pomáhá dělat změny, které mohou službu M4 posunout dál. Ze svých chyb se snažíme poučit, převzít za ně zodpovědnost a posunout se dál. Každý, kdo zkouší nové věci, se nějakých chyb dopustí, ale to je i v zakládání sborů normální.

Sledujte nás